tel. +48 783 090 711

Blog

niemożliwe staje się możliwe

Super User

- Georadar - niemożliwe staje się możliwe-ogólne zastosowanie georadarów 

Działamy na terenie całego kraju. Ten artykuł dedykujemy wszystkim tym którzy borykają się z problemami przy pracach budowlanych, awariach podziemnych i innych niemożliwych do rozwiązania bez prac inwazyjnych problemach.
Jesteśmy firmą która wychodzi naprzeciw Państwa problemom. Dzięki nam macie możliwość oceny ryzyka inwestycji lub prac budowlanych jeszcze na etapie przed ofertowym. Nie musicie Państwo organizować ciężkiego sprzętu aby dokonać rozpoznania terenu. Nie musicie zdobywać kilogramów zezwoleń na badania odkrywkowe czy nawierty. Nie obciążacie się ryzykiem awarii lub katastrofy budowlanej spowodowanej niespójnym gruntem czy niewidocznymi z powierzchni ziemi będącymi pod nią pozostałościami. Zmniejszacie Państwo niemal do zera ryzyko zatrzymania prac na skutek trafienia na archeologiczne niespodzianki. Nasz metoda wszystko to umożliwia. Prosimy o zapoznanie się z metodą georadarową. 
Dlaczego warto stosować metodę georadarową i czym ona jest ?Wyobraźmy sobie że siedzimy nad krystalicznie czystą wodą. Pochylając się nad lustrem wody z łatwością dojrzymy dno strumienia, kamienie, żyjące tam ryby i roślinność. Ocena, co, do jakości dna i występowania nienaturalnych przedmiotów jest jasna, łatwa i w pełni obiektywna. Obserwując dno możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić rodzaj dna i jego budowę strukturalną. Sytuacja jednak ulega zmianie, gdy woda jest trochę mętna i dno jest słabo widoczne. Oczywiście można poświecić lampą lub wykorzystać kamerę, która zanurzywszy się pod powierzchnię wody, pozwoli zajrzeć dalej niż pozwala na to obserwacja nieuzbrojonym okiem. W przypadku wody całkowicie nieprzeźroczystej sytuacja ulega jeszcze dramatyczniejszemu pogorszeniu. Woda jest tym medium, które w większym lub mniejszym stopniu jest przeźroczyste. Przy pomocy robotów i kamer sonduje się kilkukilometrowe głębie. 
Co w przypadku gruntu, skał, obszarów gdzie nie mam możliwości dokonania odwiertów, wykopów lub zdjęcia jego warstwy, aby przekonać się, co jest na głębokości kilku metrów? 
Tutaj dzięki zdobyczom nauki i techniki możemy sięgnąć metodami bez inwazyjnymi na duże głębokości, aby uzyskać informację o składzie gruntu, jego strukturze i rodzaju. Jesteśmy w stanie określić i zobrazować układ warstw gruntu, jego przemieszczenie na skutek prac ziemnych lub podziemnych, występowanie pustek i niejednorodności. 
Dzięki urządzeniom i wysoce zaawansowanej obróbce komputerowej możemy wesprzeć Państwa przy następujących problemach:

-badania spójności i nośności gruntu, przed posadowieniem dźwigów i maszyn o dużym nacisku jednostkowym,

-sprawdzeniu terenu pod zabudowę pod kątem istniejących starych fundamentów i pustek po wyburzeniach budynków,

-sprawdzanie terenów pod kątem obecności rur, kabli i podobnych struktur mogących nie występować na mapach,

-oraz pozostałości powojennych.

Określamy czy teren pod nami jest wolny od pozostałości po wyburzeniach lub nie został sztucznie utworzony z pozostałości po pracach wyburzeniowych lub zwożeniu wszelkiej maści odpadów, co było dość powszechne w okresie powojennych do lat siedemdziesiątych.

Ocena stanu ciągłości fundamentów i podłóg w obiektach budowlanych w tym zabytkowych. Poszukiwania niewidocznych podziemnych pomieszczeń, sztolni, korytarzy. W tym niewidocznych grobów lub starych cmentarzysk. Odnajdywanie krypt i domniemanych piwnic lub przejść. Sprawdzanie stałości nasypów kolejowych i drogowych. Odnajdywanie miejsc niestabilnych lub podmytych oraz miejsc potencjalnych osuwisk. Określanie, jakości terenów pod kątem obecności gruntu rodzimego, co wyklucza ewentualność natrafienia na stanowiska archeologiczne przy wykonywaniu prac. 
Stosowanie metody georadarowej pomimo jej niezwykłej skuteczności oraz precyzji nie pozwala jednoznaczne określenie rodzaju anomalii i jej nazwy. Nie jesteśmy w stanie na podstawie odczytów i analizy dokonać wyboru czy mamy do czynienia zakopanym na głębokości siedmiu metrów spychaczem z czasów epoki odbudowy czy jest to wojenny ciągnik artyleryjski z czasów Wojny Obronnej. Możemy natomiast z pełną odpowiedzialnością określi rodzaj materiału, głębokość zalegania i rozmiary anomalii. 
Georadar wykrywa właśnie anomalie - my zaś obrabiając dane nadajemy im postać pustki, tunelu lub zapadliska.

Oto kilka ostatnich prac wykonanych georadarem :
- odnalezienie XVIII wiecznych tuneli przy Pałacu w Siemczynie,
-odnalezienie Czołgu Pantera z okresu II wojny światowej,
- badania i analiza stanu pod nawierzchnią ulicy w Pruszczu Gdańskim,
- zbadanie i analiza placu pod budowę hali w Szczecinku,
- analiza stanu sieci kanalizacyjnej w Tucholi,
- analiza głębokości uszkodzeń posadzki w mroźni w Gdańsku,
- i wiele wiele innych prac które w sposób bezinwazyjny pomogły w rozwiązaniu zagadnień.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy pełen profesjonalizm w działaniu i dyskrecję. 

Kategoria: